اداره سلامت دهان وزارت بهداشت
اداره سلامت دهان وزارت بهداشت
Oral Health office
مدیر کل: دکتر محمدحسین خوشنویسان
Loading Player

نظرات شما:
نام*
ایمیل شما*
پیغام*
کاپچا
CAPTCHA
Type the letters you see on the picture*
عناوین مدیران این واحد که تا کنون در رسانه ها آمده است:
رئیس اداره بیماری‌های دهان و دندان وزارت بهداشت
مدیرکل دفتر بهداشت دهان و دندان
رئيس اداره دهان و دندان وزارت بهداشت
مدير كل دفتر سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت
رییس اداره بهداشت دهان و دندان وزارت بهداشت
مسئول بهداشت دهان ودندان
رئيس اداره سلامت دهان
 
رئیس ها و سرپرست ها:
دکتر محمدحسین خوشنوبساناز سال ... تاکنون
دکتر حسین حصاریاز ... تا ...
دکتر محمد مهدی وردیاز ... تا ...
دکتر حمید صمدزادهاز ... تا ...
دکتر خدیجه کاویانیاز ... تا ...لطفاً برای ارسال مدارک و مطالب در مورد این صفحه،
 با ما تماس بگیرید
یا به ایمیل [email protected] ارسال نمایید