icon100_iaoms.jpg
انجمن جراحان دهان، فک وصورت ایران
دندان پزشکان متخصص جراحی فک
Iranian Association of Oral and Maxillofacial Surgeons
Loading Player

گزارش دکتر حسین مرتضوی از انتخابات مدیران و بازرسین انجمن جراحان دهان، فک و صورت ایران - 27 مهر 1391
Loading Player

سخنان دکتر عباس خدایاری در مورد انتخابات انجمن چراحان دهان، فک و صورت ایران - آبان 1391
رئیس انجمن : دکتر حسین مرتضوی

تاریخچه انجمن


اولین فعالیت انجمن در سال 1353 آغاز گردید و اولین مجمع عمومی در سال 1354 با حضور 9 نفر از متخصصین به اسامی دکتر بهرام جاوید، دکتر فرامرز صفی نیا ، دکتر ابولحسن مسگرزاده ، دکتر مرتضی معین زاده ، دکتر بهرام ملکوتی و دکتر اسماعیل یزدی برگزار شد و دکتر اسماعیل یزدی به عنوان رییس هیات مدیره انتخاب شد.
به دنبال تلاش های انجمن عنوان جراحی دهان و فک در سال 1371 به جراحی دهان و فک و صورت تغییر یافت.
آخرین انتخابات انجمن در سال 1391 با حضور بیش از صد نفر از متخصصین این رشته انجام گرفت و دکتر حسین مرتضوی به عنوان نفر اول انتخاب گردید

پیام رئیس انجمن


همکار گرامی
این افتخار به من داده شده است تا انجمن جراحان دهان و فک و صورت ایران را به شما معرفی نمایم. امید است با مشارکت شما و همکاری در برنامه های علمی این انجمن استوارترو نیرومندتر از همیشه باشد.
انجمن جراحان دهان و فک و صورت ایران برنامه آموزش تخصصی این رشته را در 8 مرکز به تایید رسانده است و در دوره های آموزشی این
مراکز 75 دستیار تخصصی آموزش می بینند و 230 عضو فعال دارا می باشد.
انجمن جراحان دهان و فک و صورت ایران سازمانی غیر سیاسی ، غیر انتفاعی است که تنها هدف آن پیروی و اجرای بالاترین سطح استاندارهای علم جراحی می باشد.
در دنیای امروز با پیشرفت فن آوری و جهانی شدن در همه امور زندگی روزمره ، زمان آن فرا رسیده است که با غلبه بر همه موانع موجود بهترین مراقبتهای درمانی در زمینه دهان و فک و صورت برای بیمارانمان فراهم آید.
عضویت شما در انجمن جراحان دهان و فک و صورت ایران سبب حمایت از استاندارهای این حرفه می گردد و این فرصت را در اختیار انجمن قرار می دهد تا اعتبار و ارزشهای حرفه ایی خود در میان سایر انجمن های تخصصی کشور حفظ نماید و این امکان را فراهم می سازد تا با افزایش کیفیت درمان بیماران احساس رضایتمندی حرفه ایی و شغلی ایجاد گردد.
دعوت به همکاری با ما را بپذیرید و ما در کنارهم سبب افتخار این حرفه خواهیم بود . با آسودگی خاطر با من تماس بگیرید و سایت انجمن را جهت کسب اطلاعات بیشتر ملاحظه نمایید.

دکتر حسین مرتضوی
رئیس انجمن جراحان دهان و فک و صورت ایران


اسامی هیات مدیره فعلی انجمن


رئیس هیات مدیره: دکتر حسین مرتضوی
نائب رئیس: دکتر علی حسنی
دبیر: دکتر محمد بیات
خزانه دار: دکتر امین یمنی
بازرس: دکتر محمد جعفریان
اعضاء هیأت مدیره: دکتر امیر کبیری، دکتر بهنام بهلولی، دکتر عطا قراجه ای


هیأت مدیره قبلی


1-دکتر حسین مرتضوی: رئیس هیات مدیره
2-دکتر حسین بهنیا: نایب رئیس
3-دکتر محمد بیات: دبیر
4-دکترعلی حسنی: خزانه دار
5-دکتر بهزاد رهسپار: امو بین الملل
6-دکتر بیژن اخوان آذری: عضو
7-دکتر کوروش طاهری طالش: عضو
8-دکتر عباس خدایاری: عضو علی البدل
9-دکتر کاظم آقایی مظاهری: عضو علی البدل
10-دکتر علی اصغر روحی: بازرس
11-دکتر امیر کبیری: بازرس علی البدل


اسامی هیات مدیره انجمن تا تاریخ 10/8/85


1- دکتر بیژن اخوان آذری: رئیس هیات مدیره
2-دکتر ابوالحسن مسگرزاده: عضو
3-دکتر حسین بهنیا:خزانه دار
4- دکتر محمد بیات :دبیر
5-دکترحسن حسینی تودشکی: عضو
6-دکتر ابوالفتح حسین زاده: عضو
7-دکتر عباس خدایاری: عضو
8-دکتر جعفر دالایی: عضو علی البدل
9-دکتر بهزاد رهسپار: عضو علی البدل
10-دکترعلی حسنی: بازرس
11-دکتر محمد علی دولت آبادی: بازرس علی البدل
 
 


انجمن جراحان دهان، فک و صورت ایران
انتخابات هیات مدیره و بازرس های انجمن جراحان دهان، فک و صورت ایران - 27 مهر 1391:
انتخابات مهر 91 انجمن متخصصین جراحی دهان، فک و صورت ایران
عکس از: پریسا پیمان

Loading Player

مصاحبه با دکتر سیدحسین مرتضوی
با حضور دکترمحمدعلی افتخاری
درمحل انجمن دندان پزشکی ایران
دوم اردیبهشت 1386

Loading Player

دکترحسین به نیا - رییس کنگره 5 انجمن جراحی فک و صورت ایران

Loading Player

مصاحبه مهندس رضا رشیدپور در برنامه مثلث شیشه ای
با دکتر محمد بیات، عضو مدیران نظام پزشکی و انجمن جراحان فک و صورت ایران