کلوب ایردن: اینجا کلیک کنید و مشخصات خود را کامل نمایید

Khezri, Amirkamiar دکترخضری، امیرکامیار

آدرس:  تهران.خ شهید چمران.آتی ساز.بلوک19.واحد5
کد پستی محل کار:  1997665641
تلفن‌های محل کار:  02122340229،02612242220
تخصص/PhD:  Orthodontics ارتدنسی
سال اخذ دکترا:  1379
عضویت درتشکل:  سازمان نظام‌پزشکی ایران
خدمات:  ارتدنسی / ترمیمی زیبایی

بازگشت